Επιχειρηματική Ευφυΐα

Τι είναι η επιχειρηματική ευφυΐα (BI);
Η επιχειρηματική ευφυΐα (ΒΙ) αναφέρεται στη διαδικαστική και τεχνική υποδομή που συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει τα δεδομένα που παράγονται από τις δραστηριότητες μιας εταιρείας.

Το BI είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει την εξόρυξη δεδομένων, την ανάλυση διαδικασιών, τη συγκριτική αξιολόγηση απόδοσης και την περιγραφική ανάλυση. Το BI αναλύει όλα τα δεδομένα που παράγονται από μια επιχείρηση και παρουσιάζει εύπεπτες αναφορές, μετρήσεις απόδοσης και τάσεις που ενημερώνουν τις αποφάσεις διαχείρισης.

ΒΑΣΙΚΑ TAKEAWAYS
-Το BI αντιπροσωπεύει την τεχνική υποδομή που συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει εταιρικά δεδομένα.
-Το BI αναλύει δεδομένα και παράγει αναφορές και πληροφορίες που βοηθούν τους διαχειριστές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.
-Οι εταιρείες λογισμικού παράγουν λύσεις BI για εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν καλύτερη χρήση των δεδομένων τους.
-Τα εργαλεία BI και το λογισμικό διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών, όπως υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό αναφοράς / ερωτημάτων, λογισμικό οπτικοποίησης δεδομένων, εργαλεία εξόρυξης δεδομένων και ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία (OLAP).
-Το BI αυτοεξυπηρέτησης είναι μια προσέγγιση στην ανάλυση που επιτρέπει σε άτομα χωρίς τεχνικό υπόβαθρο να έχουν πρόσβαση και να εξερευνούν δεδομένα.

Scroll to Top