Υπηρεσίες

  • Διάθεση και υποστήριξη εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων της EPSILON.
  • Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με οθόνη αφής για κάλυψη αναγκών εντατικής λιανικής.
  • Προμήθεια μηχανών αυτοματισμού γραφείου (εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές Fax, εκτυπωτές barcodes, scanners κ.ά.)
  • Προμήθεια φορολογικών μηχανισμών, ταμειακών μηχανών.
  • Ασύρματες συσκευές (PDA) οι οποίες με τα κατάλληλα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας συνεργάζονται με το μηχανογραφικό σας σύστημα διευκολύνοντας σας στις αγοραπωλησίες, απογραφές κλπ.
  • Οργάνωση δικτύου υποκαταστημάτων με κεντρικό έλεγχο αυτών.
  • Εκπαίδευση των στελεχών-υπαλλήλων σας οι οποίοι, με την καθοδήγηση των μηχανογράφων- τεχνικών μας, να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων μηχανογράφησης.
Scroll to Top